Công ty Thủy điện Sơn La tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4

15:50 | 10/09/2023 | 3.587 lượt xem

Thực hiện quy định của Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh, từ ngày 5-8/9, Công ty Thủy điện Sơn La phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Mường La tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho 55 cán bộ thuộc đối tượng 4 Công ty Thủy điện Sơn La.

Chi tiết...