Quản trị trải nghiệm khách hàng quan trọng như thế nào?

10:00 | 07/06/2022 | 6.915 lượt xem

Văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm và trải nghiệm khách hàng hoàn hảo/xuất sắc là hai triết lý kinh doanh quan trọng hàng đầu của thời kỳ chuyển đổi số.

Chi tiết...