Hải Dương: Hơn 900 trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện

  • 01/06/2016

Tỉnh Hải Dương hiện có tới trên 900 trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện, cao nhất trong toàn khu vực miền Bắc.

Chi tiết...