Hoàn thành đại tu tổ máy S4 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

16:14 | 22/10/2021 | 10.670 lượt xem

Vừa qua, Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS) đã hoàn thành đại tu tổ máy số 4 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng công trình.

Chi tiết...