Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối

09:06 | 09/12/2023 | 3.905 lượt xem

Ngày 8/12/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1587/QĐ-TTg về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Phố Nối.

Chi tiết...


Chủ tịch HĐTV EVNNPT kiểm tra tiến độ thi công đường dây 500kV Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I – Thanh Hóa

10:36 | 16/11/2023 | 3.593 lượt xem

Ngày 15/11/2023, tại Thanh Hóa, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – ông Nguyễn Tuấn Tùng đã đi kiểm tra tiến độ thi công gói thầu số 5, dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa.

Chi tiết...