Quảng Nam: Khai thác đất uy hiếp lưới điện cao áp 500 kV Bắc - Nam

  • 08/11/2016

Tại khu vực giáp ranh giữa xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ và xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, trong quá trình khai thác đất, các doanh nghiệp đã làm ảnh hưởng đến mồ mả của người dân, uy hiếp nghiêm trọng đến đường dây điện 500 kV Bắc - Nam. Càng đáng lo khi nơi đây mưa bão đang hoành hành.

Chi tiết...


Hà Nội: Kiện toàn Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện

  • 27/05/2016

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản số 2404/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện (ATLĐ) cao áp.

Chi tiết...