Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh

11:07 | 17/07/2023 | 3.379 lượt xem

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đề nghị, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh...

Chi tiết...