UBND TP.HCM yêu cầu các tổ chức, cá nhân tiết kiệm điện

10:59 | 17/05/2023 | 5.750 lượt xem

Để đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn TP, UBND TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tiết kiệm điện.

Chi tiết...


Đảng uỷ EVN tổ chức Hội nghị học tập, triển khai chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng

17:02 | 29/10/2021 | 18.722 lượt xem

Ngày 29/10, Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chi tiết...


Đảng uỷ EVN tổ chức Hội nghị học tập, triển khai chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng

17:02 | 29/10/2021 | 18.722 lượt xem

Ngày 29/10, Đảng uỷ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chi tiết...