Hiểu rõ động lực: Nền tảng để có công việc xuất sắc và thỏa mãn

15:17 | 16/11/2023 | 2.656 lượt xem

Trước khi có thể dẫn dắt tổ chức, nhà lãnh đạo phải dẫn dắt được bản thân - điều đòi hỏi năng lực tự nhận thức hành vi và xác định động lực làm việc.

Chi tiết...