Tài trợ đến 70% vốn vay cho doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời áp mái

09:26 | 21/05/2019 | 100.021 lượt xem

Là sản phẩm ưu đãi vốn vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Nhà TP.HCM (HDBank) dành cho các doanh nghiệp trên cả nước đầu tư dự án điện mặt trời trên mái nhà với thời hạn cho vay 5 năm.

Chi tiết...


Tài trợ đến 70% vốn vay cho doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời áp mái

09:26 | 21/05/2019 | 100.021 lượt xem

Là sản phẩm ưu đãi vốn vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Nhà TP.HCM (HDBank) dành cho các doanh nghiệp trên cả nước đầu tư dự án điện mặt trời trên mái nhà với thời hạn cho vay 5 năm.

Chi tiết...