Nan giải cấp nước đổ ải

10:13 | 06/01/2020 | 6.355 lượt xem

Bộ NN&PTNT đã thông báo lịch lấy nước cho vụ Đông Xuân 2019-2020 tại Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ với thời gian 18 ngày, chia làm 3 đợt. Tuy nhiên, việc cấp nước đổ ải năm 2020 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn vì các hồ chứa thủy điện đang thiếu nước nghiêm trọng.

Chi tiết...