Thái Nguyên: Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tham gia tiết kiệm điện

11:12 | 29/05/2023 | 3.867 lượt xem

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp triển khai nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm điện.

Chi tiết...