Điện lực TP. Lào Cai: Kinh nghiệm hay về thu tiền điện qua ngân hàng

07:24 | 17/04/2017 | 12.206 lượt xem

Thành phố Lào Cai nằm ở miền núi phía Bắc, có kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nhưng đến cuối năm 2016, số lượng khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng tại đây đã đạt 80,2%.

Chi tiết...