Bước nhảy vọt về năng lượng xanh của châu Phi

09:55 | 01/08/2023 | 3.583 lượt xem

Điện khí hóa châu Phi sẽ là một trong những thách thức quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi năng lượng sạch toàn cầu. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức đáng kể cho “lục địa đen”.

Chi tiết...