Đẩy mạnh công tác truyền thông của Công đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028

15:59 | 15/04/2024 | 3.273 lượt xem

Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 128/KH-CĐĐVN về việc triển khai Chương trình số 01/CTr-BCH ngày 29/12/2023 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028”.

Chi tiết...


EVNHANOI cần đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng, phát triển nâng cấp lưới điện trong nửa cuối năm 2023

17:49 | 27/07/2023 | 4.499 lượt xem

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ông Nguyễn Đức Cường - Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhấn mạnh tại buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng năm 2023. Buổi làm việc diễn ra chiều 27/7 tại Hà Nội.

Chi tiết...


Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa nắng nóng

15:24 | 24/05/2023 | 3.891 lượt xem

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã và đang tập trung mọi nguồn lực cho công tác sản xuất điện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến tất cả các CBNCV về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; về tình hình khó khăn trong cung ứng điện do diễn biến...

Chi tiết...


PC Quảng Ninh đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn năm 2023

13:55 | 29/03/2023 | 3.857 lượt xem

Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn năm 2023 tại Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) với chủ đề “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động - Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động; áp dụng công tác quản lý an toàn và sức khỏe người lao động...

Chi tiết...


Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua 10 nghìn sáng kiến trong EVN giai đoạn 2

17:10 | 15/11/2022 | 5.406 lượt xem

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Văn bản số 663/CĐĐVN-CSPL ngày 14/11/2022 về việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua 10.000 sáng kiến trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động.

Chi tiết...


Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp

10:51 | 21/09/2017 | 9.133 lượt xem

Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đến năm 2020 đã đề ra mục tiêu: đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng KHCN vào sản xuất kinh doanh, giữ vững vai trò chủ đạo của Tập đoàn trong ngành năng...

Chi tiết...