Rút ngắn tiến độ thi công Cụm công trình cửa xả Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái

18:00 | 01/03/2021 | 3.747 lượt xem

Sau gần 14 tháng thi công, đến nay Cụm công trình cửa xả Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái đang bám sát tiến độ đề ra và dự kiến nghiệm thu hoàn thành giữa tháng 3/2021 (vượt tiến độ 15 ngày so với kế hoạch).

Chi tiết...