Biểu đồ: Tổng hợp diện tích có nước của các địa phương đến 15h ngày 22/1/2024

17:00 | 22/01/2024 | 3.123 lượt xem

Cập nhật tình hình lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân năm nay tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đến 15h ngày 22/1/2024 theo báo cáo nhanh của Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn).

Chi tiết...