Chuyển sang năng lượng xanh: Thách thức lớn của Indonesia

09:33 | 19/07/2023 | 2.398 lượt xem

Theo báo cáo mới về Indonesia của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), những lựa chọn mà Indonesia 'đưa ra bây giờ và trong những thập niên tới sẽ có tác động đáng kể đến thị trường năng lượng toàn cầu và nỗ lực toàn cầu nhằm đáp ứng những mục tiêu chung về khí hậu'.

Chi tiết...