Chương trình hành động của Chính phủ để phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025

18:00 | 02/09/2021 | 8.906 lượt xem

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Chi tiết...


Chương trình hành động của Đảng ủy EVN thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

16:25 | 09/07/2021 | 3.960 lượt xem

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng) gắn với mục tiêu tổng quát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ...

Chi tiết...