Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành làm việc tại Tổng công ty Điện lực miền Trung

  • 24/07/2020

Ngày 23/7, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, giải pháp triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2020.

Chi tiết...