Bộ Y tế chỉ cách hữu hiệu phòng bệnh nCoV ngay tại nơi làm việc

  • 08/02/2020

Ngoài các nội dung vệ sinh môi trường, vệ sinh chân tay sạch sẽ, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng,..., khuyến cáo còn chỉ rõ người lao động cần duy trì các thói quen tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ thể, nâng cao thể trạng.

Chi tiết...