Bảo vệ môi trường sinh thái tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải

  • 20/09/2016

Với tổng công suất đặt khoảng 4.500 MW, các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải không chỉ giữ vai trò quan trọng, góp phần cung cấp điện ổn định cho các tỉnh, thành phía Nam, mà còn làm tốt công tác bảo vệ môi trường sinh thái.

Chi tiết...