Ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm

20:33 | 28/10/2021 | 21.170 lượt xem

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Chi tiết...


Ban hành quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm

20:33 | 28/10/2021 | 21.170 lượt xem

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Chi tiết...