Tổng giám đốc EVN và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất 8 nội dung phối hợp năm 2023

14:52 | 07/04/2023 | 4.510 lượt xem

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành Liên tịch số 145/LT-CDĐVN-EVN ngày 03/04/2023 về nội dung phối hợp trọng tâm năm 2023, trong đó thống nhất 8 nội dung phối hợp cụ thể.

Chi tiết...