Dồn toàn lực đẩy nhanh tiến độ thi công móng cọc, dựng cột tại Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu – Thanh Hóa

18:15 | 12/04/2024 | 3.556 lượt xem

Liên tiếp trong 2 ngày 11 và 12/04, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An và đoàn công tác EVN đã đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, tiến độ lắp đặt TBA 500kV Thanh Hóa và công tác sản xuất cột của Công ty TNHH...

Chi tiết...


Tổng giám đốc EVN kiểm tra, đốc thúc tiến độ thi công móng cột Đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa

17:22 | 06/04/2024 | 6.803 lượt xem

Ngày 6/4, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã kiểm tra, đôn đốc công tác thi công các vị vị trí móng cột đang chậm tiến độ của Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và kiểm tra tiến độ thi công Trạm biến áp 500kV...

Chi tiết...