19 tập đoàn, tổng công ty phải phát huy tinh thần tấn công, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển, đạt kết quả cao hơn về 6 nội dung

14:41 | 05/02/2024 | 3.225 lượt xem

Thủ tướng yêu cầu 19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trong năm 2024 phải phát huy tinh thần tấn công mạnh mẽ, đạt kết quả cao hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn năm 2023 về 6 nội dung gồm: đầu tư phát triển, hiệu quả kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng, đóng góp ngân sách, làm an sinh xã hội, phòng chống...

Chi tiết...