Tổng công ty Điện lực TPHCM: Người lao động được làm việc trong môi trường bình đẳng giới

Công tác bình đẳng giới được lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC) quan tâm, tạo điều kiện và đưa ra nhiều giải pháp để người lao động được đối xử và có cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến ngang nhau.

Đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Vì Sự tiến bộ phụ nữ tổng công ty cho biết: “EVNHCMC phân công, bố trí việc làm phù hợp theo trình độ chuyên môn, sức khỏe, các yếu tố khác mà vị trí chức danh công việc yêu cầu. Chế độ lương, thưởng của EVNHCMC trên nguyên tắc làm công việc nào hưởng lương theo công việc đó”.

Lao động nữ của tổng công ty được nâng cao trình độ về mọi mặt, có chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng được các nhiệm vụ chiến lược của tổng công ty; được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hóa tinh thần; được tạo điều kiện tham gia ngày càng nhiều hơn công tác xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, gia tăng sự tham gia của lãnh đạo nữ trong việc đưa ra những quyết định liên quan đến những chính sách quan trọng như công tác cán bộ, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, chính sách chế độ, tài chính kế toán, kinh doanh góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của Tổng công ty.

Lãnh đạo EVNHCMC rất quan tâm, tạo điều kiện và đưa ra nhiều giải pháp để người lao động được đối xử và có cơ hội nghề nghiệp, thăng tiến ngang nhau, không phụ thuộc vào giới tính của người lao động. EVNHCMC luôn hoàn thiện và thực hiện bài bản hơn công tác bình đẳng giới qua việc lồng ghép trong các chương trình công tác, xây dựng quy chế quản lý nội bộ, tổ chức các hoạt động,...

Đơn cử như khi EVNHCMC tuyển dụng nhân viên mới, các thông tin tuyển dụng được công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông, trên website của EVNHCMC, trong đó không nêu yếu tố giới vào nội dung tuyển dụng. Ví dụ như chức danh kỹ sư điện, EVNHCMC chỉ nêu yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, bằng cấp cần có, điều kiện sức khỏe. Nếu ứng viên đáp ứng đủ các tiêu chí sơ tuyển thì dù ứng viên thuộc giới tính nào, EVNCHMC vẫn tiếp nhận hồ sơ và thực hiện quy trình tuyển dụng công khai và công bằng.

EVNHCMC khuyến khích và ưu tiên cho lao động nữ cơ hội học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ nhất là học tập nâng cao năng lực quản lý. Cán bộ nữ cũng được bố trí công tác, giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường. Môi trường làm việc bình đẳng, hoàn toàn không có sự phân biệt giới. EVNHCMC triển khai các chương trình Vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó có chương trình “Phụ nữ EVN sáng tạo” của Tập đoàn điện lực Việt Nam nhằm khuyến khích lao động nữ chủ trì, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, qua đó phát triển bản thân và đóng góp nhiều hơn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, EVNHCMC thực hiện các chế độ, chính sách cho lao động nữ bằng hoặc cao hơn quy định của pháp luật về lao động. Ví dụ như trợ cấp sinh con cho lao động nữ; giảm giờ làm cho lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, hỗ trợ tiền giữ trẻ cho lao động nữ có con nhỏ đến 6 tuổi; khám sức khỏe định kỳ bao gồm một số hạng mục dành riêng cho nữ.

Đồng chí Nguyễn Duy Quốc Việt cho biết thêm: “Tổng công ty phấn đấu từ năm 2022 đến năm 2025, tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực (tăng tỷ lệ nữ trong các nhóm ngành nghề, đặc biệt là nhóm ngành nghề quản lý); nâng cao năng lực của tất cả người lao động để đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiến trình chuyển đổi số, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của toàn thể CBCNV-NLĐ, góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn nói chung và Tổng công ty Điện lực TPHCM nói riêng”.

Tính đến cuối tháng 12/2021, số cán bộ nữ giữ vai trò quản lý từ cấp Phó phòng/Ban/Đội trở lên trong toàn tổng công ty là 113/683 cán bộ cùng cấp. Tỷ lệ đảng viên nữ tham gia cấp ủy Đảng đạt trên 24%, nữ tham gia Ban chấp hành công đoàn trong toàn tổng công ty đạt trên 35%.

Năm 2021, có 44/95 sáng kiến được công nhận có sự tham gia của nữ lao động (chiếm tỷ lệ 46,32%), 16/32 ý tưởng cải cách hành chính cấp tổng công ty là ý tưởng của nữ lao động (chiếm tỷ lệ 50%). EVNHCMC vinh dự đạt 2 giải Nhì, 3 giải Ba, và 2 giải Khuyến khích khi tham gia cuộc thi “Phụ nữ EVN sáng tạo năm 2020”.

Link gốc


  • 07/03/2022 11:03
  • Nguồn: https://www.hcmcpv.org.vn/
  • 1017