Sử dụng thống nhất logo kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa có thông báo số 531/TB-EVN về việc sử dụng thống nhất logo kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Để chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2022), Tập đoàn Điện lực Việt Nam thiết kế và ban hành mẫu logo nhận diện để thống nhất áp dụng trong toàn tập đoàn (như hình bên).

Với mẫu logo này, tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên của EVN sử dụng logo 68 năm để phục vụ cho các sự kiện, hoạt động hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam và một số hoạt động diễn ra trong đầu năm 2023.

Cùng với đó,  tập đoàn cũng đã giao Ban quản lý đầu tư xây dựng và công nghệ EVN (EVNCTI) thực hiện thay thế logo 68 năm trong Nhà truyền thống và các vị trí trang trí khánh tiết tại các tầng trong Tòa nhà EVN, hoàn thành trước ngày 15/10/2022.

Tải logo sự kiện nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam tại đây.


  • 11/10/2022 03:45
  • Thanh Huyền
  • 2867