PTC4 tổ chức khóa đào tạo về chuyển đổi số

Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) vừa tổ chức khóa đào tạo cơ bản về “Chuyển đổi số" với sự trình bày của PGS. TS. Phạm Trần Vũ - Trưởng khoa Khoa học và Máy tính, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

PTC4 đào tạo về chuyển đổi số cho CBCNV

Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm trang bị cho CBCNV toàn Công ty nhận thức đầy đủ về chuyển đổi số - một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch, quá trình chuyển đổi số của EVNNPT và các đơn vị.

Ông Võ Đình Thủy - Giám đốc PTC4 cho biết: Mỗi CBCNV trước khi tham dự khóa đào tạo cũng đã ít nhiều có nghiên cứu về chuyển đổi số và có nhiều cách hiểu khác nhau. Chương trình đào tạo này sẽ giúp cho nhận thức của mọi người thống nhất hơn.

Tại buổi đào tạo, PGS. TS. Phạm Trần Vũ chia sẻ những kiến thức khái niệm về chuyển đổi số; công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số; các yếu tố quyết định đến sự thành công của chuyển đổi số và chuyển đổi số trong ngành Điện...

Theo TS. Phạm Trần Vũ, chuyển đổi số là sự thay đổi cách vận hành, cách thức tổ chức và cả văn hóa của một tổ chức, một ngành công nghiệp hay một hệ sinh thái dựa trên sự tích hợp một cách hiệu quả các công nghệ số (theo i-scoop.eu).

Chuyển đổi số có 04 đặc điểm sau: Là một quá trình (chuyển đổi từng bước, từng giai đoạn và liên tục); công nghệ không phải là yếu tố tiên quyết, chỉ là động lực của quá trình chuyển đổi (nếu chỉ ứng dụng công nghệ, quá trình chuyển đổi sẽ không triệt để và khó thành công); chuyển đổi số gắn liền với đổi mới, sáng tạo; dữ liệu, công nghệ số (công nghệ thông tin, dữ liệu lớn, IoT, trí tuệ nhân tạo) đóng vai trò quan trọng.

Mục tiêu chuyển đổi số là để tăng năng suất, nâng cao chất lượng, giảm chi phí, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, cơ hội cho đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững.

Đối với ngành Điện, chuyển đổi số nổi lên 4 chủ đề là: Quản lý vòng đời tài sản, tối ưu hóa và kết nối lưới điện, tích hợp dịch vụ khách hàng và các dịch vụ theo sau việc chuyển đổi số.

 


  • 18/03/2021 02:00
  • Đinh Liên
  • 811