Nâng cao kiến thức tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện và bồi thường giải phóng mặt bằng

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa tổ chức khóa đào tạo xây dựng mới format Chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện và bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối tượng là Đoàn viên thanh niên trong EVNNPT.

Giảng viên hướng dẫn học viên thực hành thiết kế format chương trình tuyên truyền

Tham gia giảng dạy là các giảng viên có kiến thức, uy tín, kinh nghiệm, nắm rõ các văn bản pháp lý liên quan đến công tác bảo vệ hành lang lưới điện và công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng; có kiến thức, uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyên truyền, tổ chức sự kiện.

Chương trình được tổ chức nhằm phổ biến các văn bản, cơ sở pháp lý liên quan tới bảo vệ an toàn hành lang lưới điện (BVATHLLĐ) và bồi thường giải phóng mặt bằng (BT-GPMB), lồng ghép giảng giải các trường hợp liên quan tới việc vi phạm; các phương pháp, cách tổ chức, xây dựng một chương trình phục vụ công tác tuyên truyền BVATHLLĐ và BT-GPMB trong toàn EVNNPT đạt hiệu quả cao... 

Bên cạnh được đào tạo về lý thuyết, các học viên cũng thảo luận nhóm và thực hành các sản phẩm tuyên truyền được giao tại lớp.

 


  • 18/11/2020 05:00
  • Đinh Liên
  • 598