Thử nghiệm điều độ lưới điện an toàn và vận hành điện mặt trời mái nhà

Ban Quản lý Dự án Lưới điện thông minh cho Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng (SGREEE) thuộc Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ vừa phối hợp với Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương, Viện Điện - Đại học Bách Khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng (ATS) tiến hành thử nghiệm trong phòng thí nghiệm nhằm đánh giá bộ thiết bị điều khiển thông minh SmartDER và hệ thống phần mềm điều khiển trung tâm @DERM để giám sát và điều khiển hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Thử nghiệm sẽ góp phần vào quy hoạch vận hành và điều độ lưới điện an toàn, từ đó nâng cao năng lực tích hợp điện mặt trời trên mái nhà. Nguồn ảnh: GIZ

Thử nghiệm sẽ góp phần vào quy hoạch vận hành và điều độ lưới điện an toàn, từ đó nâng cao năng lực tích hợp điện mặt trời trên mái nhà.

Song song với thử nghiệm, khóa đào tạo về cách sử dụng thiết bị điều khiển thông minh và hệ thống phần mềm điều khiển trung tâm của ATS đã được cung cấp cho các giảng viên và sinh viên nhằm giúp vận hành và bảo trì hệ thống.

Bảy chức năng chính của hệ thống đã được thử nghiệm thành công trong phòng thí nghiệm, gồm: điều khiển công suất tác dụng; điều khiển công suất phản kháng; điều khiển hệ số công suất; điều khiển điện áp; giám sát điện áp; điều khiển công suất phản kháng đầu ra của nhà máy điện; khởi động/tắt nhà máy điện.

Sau giai đoạn thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, giai đoạn thứ hai là thử nghiệm vận hành thực tế sẽ được tiến hành tại các công ty điện lực. Qua quá trình này, thử nghiệm trên hệ thống điện mặt trời mái nhà và trung tâm điều độ của công ty điện lực sẽ xác định tính khả thi của bộ điều khiển thông minh và được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc triển khai diện rộng trên toàn bộ hệ thống điện.


  • 09/02/2022 03:29
  • Thảo Nguyên (theo GIZ)
  • 601