PC Gia Lai nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm vùng dân tộc thiểu số

Trong thời gian qua, PC Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ở vùng dân tộc thiểu số.

Tỉnh Gia Lai là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao (chiếm gần 50%), chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt nên kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm của đồng bào còn hạn chế. Vì vậy, Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả ở vùng dân tộc thiểu số.

Tại các làng, xã vùng dân tộc thiểu số, PC Gia Lai đã tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi “Phòng chống tai nạn điện trong nhân dân”, tổ chức đội tuyên truyền lưu động tại các thôn, làng, trường học, dán pa-nô, áp phích, khẩu hiệu tại khu vực đông dân cư, khu vực có thiết bị điện do đơn vị quản lý vận hành. 

PC Gia Lai tuyên truyền các hình thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho bà con vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, PC Gia Lai đã có kế hoạch định kỳ đến các địa bàn giúp nhân dân kiểm tra các hệ thống điện trong nhà, xử lý điểm hư hỏng... để bảo đảm sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Từ đó, nâng cao ý thức của bà con trong sử dụng điện, hạn chế tối đa tai nạn đáng tiếc do điện. 


  • 03/08/2022 03:28
  • Thuý Linh
  • 679