Năng lượng tái tạo là một trong các lĩnh vực quan trọng của tỉnh Bạc Liêu

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa có Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 7/2/2022 ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022 tỉnh Bạc Liêu. Năng lượng tái tạo là một trong các lĩnh vực trụ cột mà tỉnh thu hút đầu tư trong năm 2022.

Điện gió, điện mặt trời là lĩnh vực tỉnh Bạc Liêu tập trung thu hút đầu tư trong năm 2022. Nguồn ảnh: Internet

Cụ thể, về định hướng thu hút đầu tư, trong năm 2022, tỉnh Bạc Liêu tập trung thu hút đầu tư vào 5 lĩnh vực trụ cột gồm: phát triển nông nghiệp mà trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo; phát triển công nghiệp, trọng tâm là năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và điện khí; phát triển du lịch; phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao; phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Định hướng chung của tỉnh Bạc Liêu trong thu hút mời gọi các dự án đầu tư là chọn lọc các dự án có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sinh học, vật liệu mới, thân thiện môi trường và giải quyết nhiều lao động tại địa phương. Tăng cường xúc tiến mời gọi đầu tư các dự án có quy mô lớn; lựa chọn các nhà đầu tư lớn, có uy tín, có tiềm lực về tài chính; đồng thời chú trọng đến các dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và điều kiện của tỉnh.

Mục tiêu đặt ra là tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước trên các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Coi trọng hiệu quả đầu tư, tiết kiệm tối đa diện tích sử dụng đất, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng. Khuyến khích các dự án sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường…

Chi tiết Quyết định xem file đính kèm

 

68-QDUBND_signed.pdf


  • 14/02/2022 02:45
  • Thảo Nguyên
  • 754