Hải Phòng dự kiến xây dựng 2 nhà máy đốt rác phát điện

Mới đây, UBND TP. Hải Phòng cho biết, thành phố Hải Phòng vừa ban hàпh kế hoạch triển khai đầu tư xây dựпg nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện giai đoạn 2022 - 2027. Theo đó, Hải Phòng dự định xây dựng 2 nhà máy đốt rác phát điện tại Khu xử lý Đìпh Vũ (quận Hải An) và xã Trấn Dương (huyện Vĩnh Bảo).

Việc triển khai đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện được thực hiện theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND TP Hải Phòng. Nghị quyết này quy định về nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Hải Phòng lên kế hoạch xây dựng 2 nhà máy đốt rác phát điện. Ảnh minh hoạ: Internet

Dự kiến, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện số 1 tại khu xử lý Đình Vũ có diện tích sử dụng đất khoảng 9ha tại phường Đông Hải 2 (quận Hải An). Nhà máy này công suất xử lý là 1000 tấn/ ngày, công suất phát điện khoảng 40MW, trong đó, giai đoạn 1 có công suất 20MW, giai đoạn 2 nâng công suất thêm 20MW.

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện số 2 có công suất 1000 tấn/ngày, công suất phát điện khoảng 20MW, tổng mức đầu tư 2.498 tỷ đồng từ 100% vốn doanh nghiệp, thời gian hoạt động 20-30 năm. Diện tích sử dụng đất của nhà máy khoảng 10-20 ha tại xã Trấn Dương (huyện Vĩnh Bảo) và cũng được đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Dự kiến trong năm 2027, nhà máy sẽ hoàn thành đưa vào vận hành.

Cả 2 nhà máy này đều sử dụng công nghệ đốt rác phát điện, xử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốt, thu hồi năng lượng để phát điện. Tỷ lệ tro bay và vật liệu thay thế tại hệ thống xử lý khí thải không vượt quá 5% khối lượkg rác xử lý, tỷ lệ tro xỉ không vượt quá 15% khối lượng rác xử lý. Các chất thải rắn sau xử lý biến thành chất thải thông thường sử dụng phối trộn thành phụ gia, vật liệu xây dựng.

UBND TP. Hải Phòng giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, chủ trì lập hồ sơ đề xuất triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng 2 nhà máy xử lý chất thải rắn này. Đồng thời chịu trách nhiệm tham mưu, hướпg dẫn thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trườпg, đồпg thời theo dõi, đôn đốc các sở ngành, địa phương và doanh nghiệp trúng thầu triểп khai thực hiện đúng tiến độ.

Theo kế hoạch của UBND TP. Hải Phòng, việc đầu tư này phải đảm bảo trong tháng 12/2025 sẽ hoàn thành xây dựng đưa vào vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác số 1 tại khu xử lý Đình Vũ. Trong năm 2027 hoàn thành đưa vào vận hành nhà máy số 2 tại xã Trấn Dương.


  • 19/12/2022 10:08
  • P.V
  • 3220