Hà Tĩnh "mở đường" cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát dự án điện gió biển Kỳ Anh

UBND tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã có văn bản số 613/UBND-KT2 đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Eco Land nghiên cứu, khảo sát dự án nhà máy điện gió Kỳ Anh với tổng mức đầu tư dự kiến 22.161 tỷ đồng.

Ảnh minh hoạ. 

Cụ thể, sau khi tổng hợp ý kiến của các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định đồng ý chủ trương cho Công ty CP Eco Land nghiên cứu, khảo sát dự án nhà máy điện gió biển Kỳ Anh tại các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh với diện tích nghiên cứu, khảo sát khoảng 6.161 ha trên mặt biền (chỉ khảo sát trong vùng biển 6 hải lý trở vào).

Công ty CP Eco Land chịu trách trách nhiệm về mọi kinh phí để thực hiên các công việc liên quan đến khảo sát, nghiên cứu dự án. 

Dự án nhà máy điện gió biển Kỳ Anh có công suất 498MW với 83 turbine gió được thực hiện khảo sát trên khoảng 6.161ha mặt biển. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 22.161 tỷ đồng. 

Theo kế hoạch, sản lượng điện dự kiến hàng năm của dự án khoảng 1.426.272 MWh/năm, doanh thu đạt hơn 2.770 tỷ đồng/năm.

Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu dự án, công ty chịu trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để nghiên cứu, tính toàn, đảm bảo dự án khả thi, chất lượng, tuân thủ các quy định của pháp luật; không làm ảnh hưởng, vi phạm đến các công trình liên qua đã có, các quy hoạch an ninh quốc phòng, quy hoạch du lịch, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, các quy hoạch liên quan, hiện trạng các công trình công cộng, các dự án và vấn đề an sinh xã hội khác.

Thời gian thực hiện chủ trương nêu trên là 18 tháng kể từ ngày đồng ý chủ trương bao gồm cả thời gian khảo sát đo gió. Trường hợp quá thời hạn quy định nêu trên mà dự án vẫn chưa được cấp có thẩm quyền bổ sung vào quy hoạch thì văn bản cho chủ trương này tự hết hiệu lực.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty CP Eco Land tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ, kiểm tra và giám sát Công ty CP Eco Land triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ và đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.


  • 23/02/2022 11:00
  • Đình Ngà
  • 761