Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 10/1/2022 về thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Hà Nội đặt chỉ tiêu triển khai đồng bộ Chương trình DR và vận hành ổn định các hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà, các hệ thống tích hợp lưu trữ năng lượng. Nguồn ảnh: Internet

Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch nhằm bảo đảm ổn định cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành Điện, ngành năng lượng.

Mặt khác, giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thành phố Hà Nội, góp phần giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia nhằm giảm nhu cầu về vốn đầu tư trong xây dựng mới, mở rộng hệ thống điện, góp phần khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và phát triển bền vững.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện đến cả các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh.

Chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện thành phố khoảng 80MW (tương đương tỷ lệ 1,6% công suất cực đại của hệ thống điện) thông qua triển khai đồng bộ Chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) và vận hành ổn định các hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà, các hệ thống tích hợp lưu trữ năng lượng.

Phấn đấu 100% khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm, khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội được tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích và sự cần thiết phải quản lý nhu cầu điện để khách hàng tự nguyện đăng ký tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

Phấn đấu lắp đặt, thay thế công tơ điện tử cho 100% khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Hà Nội để từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh.

Phấn đấu giảm chỉ số thời gian mất điện bình quân lưới điện trung áp đạt dưới 165 phút và tỷ lệ tổn thất điện năng duy trì dưới 3,6%. 

Thực hiện lồng ghép với các chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kế hoạch tiết kiệm điện nhằm đạt mức tiết kiệm năng lượng 1,3-1,7% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu; đạt mức tiết kiệm tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ cho các khu vực tiêu dùng, sử dụng điện trên địa bàn thành phố.

Chi tiết Kế hoạch xem file đính kèm

KH13.pdf


  • 17/01/2022 04:43
  • Thảo Nguyên
  • 721