Hà Giang khánh thành mô hình chiếu sáng công cộng bằng đèn led tiết kiệm điện

Hệ thống bóng đèn công nghệ led tiết kiệm điện, hiệu suất cao đã được Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Hà Giang hỗ trợ lắp đặt cho xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang nhằm đẩy mạnh chủ trương chiếu sáng công cộng bằng đèn led tiết kiệm điện.

Những năm gần đây, đèn led đã từng bước thay thế các loại đèn truyền thống trong lĩnh vực chiếu sáng bởi có những ưu điểm nổi bật như: Tiết kiệm điện năng, khả năng điều khiển tiết giảm công suất dễ dàng, màu sắc ánh sáng dễ chịu. Nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước đang đẩy mạnh thay thế dần và toàn bộ đèn chiếu sáng công cộng bằng đèn led tiết kiệm điện. Tuy nhiên, tại Hà Giang con số đèn chiếu sáng đường phố bằng đèn tiết kiệm điện còn rất khiêm tốn.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa để xây dựng các tiêu chí, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho nhân dân, Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công Thương và Sở Công Thương tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ cho xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn led tiết kiệm điện.

Mô hình được triển khai tại khu vực trung tâm thôn Chang và trung tâm xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang với 41 bóng đèn công nghệ led tiết kiệm điện, hiệu suất cao với tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng.

Cùng với sự chung tay xã hội hóa của một số đơn vị hảo tâm, các cán bộ, đảng viên, nhân dân đã đóng góp kinh phí và ngày công lắp đặt.

Mô hình nằm trong chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hà Giang và được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực như: Tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo bệ môi trường.

Việc hoàn thiện và đưa vào sử dụng mô hình chiếu sáng công cộng bằng đèn led tiết kiệm điện tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo mục tiêu an toàn, thuận tiện trong lưu thông cho người dân; thúc đẩy các hoạt động giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần cùng địa phương hoàn thiện tiêu chí về điện để đạt đích xã nông thôn mới.

Link gốc


  • 04/10/2021 04:09
  • Nguồn: https://nangluongvietnam.vn/
  • 672