Đẩy mạnh ứng dụng giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp

Sáng ngày 15-9, Sở Công thương tỉnh phối hợp Công ty Mitsubishi Electric Việt Nam tổ chức Hội thảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Tham dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đại diện các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê của Sở Công thương tỉnh, giai đoạn 2019-2021 toàn tỉnh Hậu Giang tiết kiệm được 55 triệu kWh, đạt 118% kế hoạch. Trong đó, tiết kiệm điện trong sản xuất công nghiệp chiếm trên 40% trên tổng lượng điện tiết kiệm được là 22,5 triệu kWh. Trong năm 2021, thực hiện Quyết định số 869/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ sản lượng điện sử dụng cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố năm 2021, kết quả đến cuối năm 2021 toàn tỉnh Hậu Giang tiết kiệm được 22 triệu kWh, đạt 119%. Trong đó riêng sản xuất công nghiệp tiết kiệm được 8,86 triệu kWh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương về sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm nhiều hơn đến tiết kiệm điện năng, các cơ sở sản xuất công nghiệp xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, sử dụng thiết bị công nghệ có hiệu suất năng lượng cao. Thiết kế xây dựng nhà xưởng tối đa hiệu quả chiếu sáng, thông gió, làm mát. Bảo dưỡng, thay thế thiết bị công nghệ lạc hậu, kiểm toán năng lượng được các cơ sở quan tâm thực hiện.

Đại biểu tham khảo giải pháp sử dụng điện tiết kiệm của doanh nghiệp

Từ buổi đầu thành lập, toàn tỉnh chỉ có khoảng 3.000 cơ sở  sản xuất công nghệp, đến nay tăng lên gần 5.000 cơ sở sản xuất công nghiệp và 235 doanh nghiệp công nghiệp, có 2 khu công nghiệp và 8 cụm công nghiệp tập trung. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2026-2030 đạt mức tiết kiệm từ 8% đến 10% tổng năng lượng tiêu thụ, giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6%, giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho các ngành/phân ngành công nghiệp. 90% khu, cụm công nghiệp tiếp cận áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Ngoài nội dung thực trạng sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp tư vấn các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm cho các hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng tình và đánh giá cao các bài tham luận, hội thảo sẽ là nguồn tư liệu, kinh nghiệm quý giá, tạo tiền đề quan trọng giúp Hậu Giang thực hiện thành công chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2030. Đề nghị Sở Công thương, Công ty Điện lực Hậu Giang và các sở, ngành, địa phương tăng cường thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp mạnh dạn thay đổi máy móc thiết bị, các công nghệ tiên tiến đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời đại 4.0 hiện nay.

Tại hội thảo, UBND tỉnh Hậu Giang trao bằng khen cho 18 tập thể và 9 cá nhân  có thành tích xuất sắc trong công tác tiết kiệm điện và thực hiện quy chế phối hợp tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Link gốc


  • 16/09/2022 10:35
  • Nguồn: baohaugiang.com.vn
  • 884