Cùng nhau, chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam

Đó là chủ đề của Hội nghị cấp cao lần thứ 4 Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam (VEPG), sẽ diễn ra vào ngày 24/1 tới đây. Hội nghị có sự tham gia của hơn 150 đại biểu là đại diện của các bộ, ban, ngành trung ương, đại sứ các quốc gia, đối tác phát triển, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Hội nghị cấp cao lần thứ 4 của VEPG sẽ đưa ra khẩu hiệu mới “Cùng nhau, chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam” - Ảnh minh hoạ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đảm bảo sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan đồng thời tuân thủ quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Hội nghị cấp cao lần này nhằm tổng kết những thành tựu và đóng góp tích cực của VEPG trong hơn 4 năm hoạt động với vai trò là diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao kết nối Chính phủ Việt Nam với các đối tác phát triển, các bên liên quan với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam.

Hội nghị đồng thời giới thiệu 5 nhóm công tác kỹ thuật mới bao gồm: Quy hoạch chiến lược ngành Điện, năng lượng tái tạo, tích hợp lưới điện và hạ tầng lưới điện, hiệu quả năng lượng và thị trường năng lượng.

Với khẩu hiệu mới “Cùng nhau, chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam”, VEPG khẳng định rõ mục tiêu của nhóm trong giai đoạn phát triển mới là tiếp tục đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả và góp phần định hình quá trình chuyển dịch năng lượng của quốc gia. 

Bên cạnh việc chính thức tuyên bố định hướng và khẩu hiệu mới cho VEPG, hội nghị còn có sự tham gia tích cực của các đối tác trong khuôn khổ hợp tác VEPG và cung cấp những thông tin hữu ích cho tầm nhìn chiến lược của Việt Nam hướng tới quá trình chuyển dịch năng lượng bền vững với sự chỉ đạo của Bộ Công Thương cùng sự hỗ trợ từ các chuyên gia trong nước và quốc tế.

VEPG được thành lập vào tháng 6/2017 theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển. Hoạt động của Nhóm Đối tác năng lượng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì và đồng chủ trì là đại diện của Liên minh châu Âu và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.


  • 21/01/2022 10:08
  • Thanh Huyền
  • 669