Ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, lĩnh vực phải kiểm kê khí nhà kính gồm: Năng lượng; giao thông - vận tải; xây dựng; các quá trình công nghiệp; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; chất thải. 

Cụ thể, gần 2.000 cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính, trong đó: Ngành Công Thương (1.662 cơ sở), ngành Giao thông - Vận tải (70 cơ sở), ngành Xây dựng (104 cơ sở), ngành Tài nguyên và Môi trường (76 cơ sở).

Các cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính chủ động cung cấp thông tin liên quan gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để rà soát tổng lượng tiêu thụ năng lượng, công suất hoạt động; trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh, cập nhật vào danh mục.

Chi tiết Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg xem file đính kèm

 

 

 

 

 

 

012022qd_signed.pdf


  • 08/02/2022 01:43
  • Tuấn Anh
  • 864