An Giang: Tiết kiệm hơn 45,3 triệu kWh điện

Theo Công ty Điện lực An Giang, tính đến tháng 10/2020, toàn tỉnh đã tiết kiệm được 45,34 triệu kWh, bằng 2,19% điện thương phẩm 10 tháng.

Về phát triển điện mặt trời mái nhà, Tổng công ty Điện lực miền Nam giao chỉ tiêu năm 2020 cho Công ty Điện lực An Giang (PC An Giang) là 11MWp. Đến nay, Công ty thực hiện được 26,50MWp, đạt 240,88%.

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết để thay đổi những thói quen giúp người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, PC An Giang đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có tăng cường hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kênh, phương tiện khác nhau.

Một trong số đó là tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học, thực hiện Chương trình số 796/CTr-PCAG ngày 30/03/2020 của PCAG về tiết kiệm điện năm 2020. Qua cuộc vận động, góp phần nâng cao nhận thức của các em học sinh về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, giúp các em học sinh nhận thấy vai trò của mình trong việc vận động gia đình thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.

Điện lực Châu Phú đã phối với Phòng Giáo dục đào tạo huyện Châu Phú và Huyện Đoàn Châu Phú triển khai cuộc thi tìm hiểu về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 tại 3 Trường Tiểu học trên địa bản huyện Châu Phú như: Trường Tiểu học A Bình Thủy, Trường Tiểu học A Bình Mỹ, Trường Tiểu học B Bình Mỹ. Ngày 28/9, Điện lực phối hợp triển khai cuộc thi và tuyên truyền tiết kiệm điện tại Trường Tiểu học A Bình Thủy và Trường Tiểu học B Bình Mỹ.

Đây là một trong những hoạt động định kỳ của PC An Giang. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện việc phối hợp với các đoàn thể, triển khai các hoạt động tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, phục vụ  phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.

Link gốc


  • 24/11/2020 11:38
  • Nguồn: ictnews.vietnamnet.vn
  • 737