Yêu cầu quyết liệt tiết kiệm điện tại trụ sở các đơn vị trong EVN

Nắng nóng, khô hạn kéo dài, cùng với khó khăn trong cung ứng nhiên liệu (than, khí, dầu) nên tình hình cung cấp điện hiện nay và thời gian còn lại của các tháng mùa khô năm 2023 còn rất nhiều khó khăn. Do đó, các đơn vị thành viên của EVN cũng đã và đang quyết liệt thực hiện các biện pháp tăng cường sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm tại trụ sở của mình.

Theo đó, EVN đã chỉ đạo các đơn vị thành viên áp dụng mọi biện pháp triệt để tiết kiệm điện tại cơ quan. Mỗi cơ quan của từng đơn vị tiết giảm điện tối thiểu 10% so với cùng kỳ năm 2022; riêng trong các tháng cao điểm năm nay (tháng 5, 6, 7) tiết giảm tối thiểu 15% so với cùng kỳ năm 2022.  

EVN yêu cầu tất cả các đơn vị thành viên tuyên truyền, phổ biến đến tất cả các cán bộ công nhân viên và người thân, gia đình về chính sách pháp luật về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; về tình hình khó khăn trong cung ứng điện do diễn biến thời tiết phức tạp và cung ứng nhiên liệu khó khăn; kêu gọi mọi người triệt để thực hành các biện pháp tiết kiệm điện. Các đơn vị vận động gia đình công nhân viên thực hiện tiết kiệm điện tối thiểu 10% so với cùng kỳ năm 2022.

EVN yêu cầu các đơn vị thành viên đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm 

EVN cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh thông tin (qua bản tin nội bộ/màn hình thang máy/email) số liệu điện năng tiêu thụ hàng ngày/tuần/tháng của đơn vị để CBCNV biết và thực hành tốt hơn; thông tin về những nơi, bộ phận chưa thực hành tốt về tiết kiệm điện; theo dõi, kiểm điểm định kỳ hàng tháng những đơn vị/bộ phận chưa thực hành tốt các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo và thực hành tiết kiệm điện; đưa nội dung thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng hàng năm của người đứng đầu đơn vị.

Đối với các tổng công ty Điện lực, EVN yêu cầu tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến về tiết kiệm điện. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội truyền thông mạnh mẽ về tình hình cung ứng điện và sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; tận dụng tối đa trên các kênh truyền thông có sẵn và Trung tâm Chăm sóc khách hàng. Phát động các cuộc thi tìm hiểu và thực hành tiết kiệm điện trên Web/App CSKH tới các đối tượng khách hàng dùng điện, đặc biệt là khách hàng sinh hoạt.

Cùng với các nhiệm vụ này, EVN cũng giao các tổng công ty Điện lực thường xuyên theo dõi điện năng tiêu thụ các nhóm khách hàng sử dụng điện. Định kỳ (tháng, quý, năm) tổng hợp, gửi thông báo bằng văn bản tới Sở Công Thương, Sở Tài chính, UBND tỉnh/thành phố, kèm theo đề xuất, kiến nghị để UBND tỉnh/thành phố chỉ đạo, điều hành công tác tiết kiệm điện trên địa bàn.

Lãnh đạo các tổng công ty Điện lực trực tiếp cùng giám đốc công ty Điện lực làm việc với lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố để báo cáo và kiến nghị giao chỉ tiêu tiết kiệm điện đối với nhóm khách hàng như tại văn bản số 2466/EVN-KD.


  • 22/05/2023 06:35
  • PV
  • 4665