Xanh, sạch, đẹp trong các nhà máy nhiệt điện than của EVN

EVN đang quản lý, vận hành 14 nhà máy nhiệt điện than, trải dài trên 3 miền Bắc – Trung – Nam. Các nhà máy đều đã được đầu tư công nghệ môi trường hiện đại, và được khoác lên mình diện mạo xanh, sạch, đẹp.

Hướng tới phát triển bền vững, Tập đoàn đã quyết liệt chỉ đạo và quán triệt các đơn vị thành viên thực hiện đồng bộ các giải pháp song hành sản xuất với bảo vệ môi trường (BVMT).

Việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo về bảo vệ môi trường của EVN luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên, kịp thời. Theo thông tin từ Ban Khoa học công nghệ và Môi trường EVN, giai đoạn 2016 - 2020, Tập đoàn đã ban hành hơn 120 văn bản chỉ đạo về BVMT. Các văn bản chỉ đạo phân loại thành 3 nhóm chính bao gồm: các văn bản chỉ đạo về những chính sách, chủ trương, đường lối chung về BVMT; các văn bản phổ biển các văn bản về môi trường từ các cơ quan quản lý Nhà nước về BVMT; các văn bản tác nghiệp đối với những trường hợp công việc, sự vụ cụ thể.

EVN đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp quản lý môi trường xuyên suốt từ giai đoạn đầu tư, xây dựng dự án tới khi các nhà máy đi vào vận hành; đầu tư công nghệ hiện đại để xử lý nước tuần hoàn, khí thải, tro xỉ; …

Cụ thể, tất cả các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) của EVN đều được đầu tư xây dựng hệ thống công trình thu gom và xử lý nước thải đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT đối với nước thải công nghiệp và Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT đối với nước thải sinh hoạt trước khi thải ra môi trường. Nước thải sau khi xử lý đáp ứng quy chuẩn được nghiên cứu và tái sử dụng một phần, quay ngược lại quy trình sản xuất.

Đối với khí thải các nhà máy nhiệt điện, EVN đầu tư các hệ thống chuyên dụng lọc bụi tĩnh điện, khử NOx, SO2. Trong 5 năm 2016-2020, các kết quả quan trắc các thông số môi trường tại các nhà máy hầu như đều đáp ứng các quy chuẩn việt Nam về khí thải và nước thải. Một số NMNĐ áp dụng công nghệ hiện đại như Vĩnh Tân 4, NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng,... có thông số phát thải thấp hơn nhiều so với ngưỡng quy chuẩn Việt Nam.

EVN và các đơn vị cũng đã nỗ lực tìm kiếm nhiều giải pháp nhằm xử lý, tiêu thụ tro xỉ tại các NMNĐ. Tỷ lệ tiêu thụ, tái sử dụng tro xỉ tại các NMNĐ thuộc EVN đã tăng dần qua các năm. EVN đặt mục tiêu, tới năm 2022, tiêu thụ 100% toàn bộ lượng tro xỉ nhiệt điện phát sinh và đến năm 2025 tiêu thụ toàn bộ lượng tro xỉ tồn trữ tại các bãi chứa tro xỉ.

Đặc biệt, EVN đã chỉ đạo các đơn vị ”phủ xanh” khuôn viên các NMNĐ. Nhờ ý thức trách nhiệm và sự chăm chút của mỗi CBCNV tới môi trường trong và xung quanh các nhà máy, diện mạo của các nhà máy nhiệt điện đã ngày càng trở nên đẹp hơn, có nhiều nhà máy còn là là điểm tham quan hấp dẫn với nhiều đoàn du khách (trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát).

Trong thời gian tới, EVN sẽ chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu trong bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Lồng ghép biến đổi khí hậu trong các chiến lược phát triển Tập đoàn, các hoạt động kinh doanh, đầu tư dự án điện từng bước giảm thiểu phát thải CO2 trên mỗi kWh điện.

Một số hình ảnh về khuôn viên, môi trường tại các NMNĐ của EVN:

Tới Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Tổng công ty Phát điện 1) - tỉnh Trà Vinh, khách tham quan dễ bị cuốn hút với nhiều góc xanh mát mắt

"Nhà máy nhiệt điện đẹp như công viên" là cảm nhận chung của nhiều người khi tới NMNĐ Vĩnh Tân 4 (chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam) , tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Hình ảnh rặng san hô tự nhiên khiến nhiều người thích thú, tại Cảng than NMNĐ Vĩnh Tân 2 (Tổng công ty Phát điện 3), Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Lung linh, thơ mộng hình ảnh NMNĐ Thái Bình 1 bên dòng sông Trà Lý, tỉnh Thái Bình

 


  • 05/06/2021 12:00
  • M.Hạnh - Ảnh: ĐVCC
  • 5563