Viện Năng suất Việt Nam và EVN hợp tác xây dựng kế hoạch tổng thể thúc đẩy năng suất

Trong khuôn khổ Hội nghị trù bị thúc đẩy hợp tác giữa APO và ASEAN tổ chức ngày 27/2 tại Hà Nội, Viện Năng suất Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký Biên bản ghi nhớ nghiên cứu năng suất và xây dựng kế hoạch tổng thể thúc đẩy năng suất của EVN.

Với mục tiêu tăng cường hợp tác trong nghiên cứu về năng suất và triển khai các hoạt động thúc đẩy nâng cao năng suất cũng như hiệu quả hệ thống quản trị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần cải thiện năng suất quốc gia theo định hướng chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Viện Năng suất Việt Nam và EVN đã ký Biên bản ghi nhớ trong nghiên cứu năng suất và xây dựng kế hoạch tổng thể thúc đẩy năng suất của EVN.

Ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, phụ trách Viện Năng suất Việt Nam (bên phải) và ông Nguyễn Xuân Nam - Phó Tổng giám đốc EVN ký kết biên bản ghi nhớ.

Theo ông Nguyễn Xuân Nam - Phó Tổng giám đốc EVN, là tập đoàn kinh tế lớn có bước phát triển nhanh và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam không chỉ quan tâm tới tốc độ tăng trưởng mà còn chú trọng tới chất lượng tăng trưởng. Việc ký kết hợp tác với Viện Năng suất Việt Nam để cùng phối hợp triển khai các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, phân tích năng suất có thể so sánh ngành cũng như quốc tế, từ đó xây dựng các giải pháp thúc đẩy, nâng cao năng suất lao động ngành Điện lực.

Ông Nam cho biết, trong giai đoạn 2020 - 2022 sẽ tập trung vào nghiên cứu về năng suất phục vụ cho định hướng nâng cao năng suất cho Tập đoàn, trong đó có một số nội dung cụ thể như: Nghiên cứu, tính toán, phân tích các chỉ tiêu năng suất lao động, năng suất nhân tố tổng hợp TFP - so sánh ngành và một số nước trong khu vực; Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn đối sánh (Benchmarking) và thực hành tốt nhất (Best Practices) về năng suất tại EVN.

Bên cạnh đó, EVN và Viện Năng suất Việt Nam còn hợp tác trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về năng suất. Theo đó, hai bên phối hợp phát triển đội ngũ cán bộ có đủ năng lực làm nòng cốt quản lý và thực thi chương trình nâng cao năng suất tổng thể của Tập đoàn và chương trình nâng cao năng suất nói riêng của các đơn vị thành viên nhằm tạo ra văn hóa liên tục cải tiến, giảm thiểu các lãng phí và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Đồng thời, lựa chọn và xây dựng đội ngũ chuyên gia năng suất quốc tế được chứng nhận bởi Tổ chức năng suất Châu Á (APO). 

Sự hợp tác giữa Viện Năng suất Việt Nam - Tổ chức năng suất quốc gia và Tập đoàn điện lực Việt Nam - một tập đoàn nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối điện năng - về tăng cường hợp tác trong nghiên cứu năng suất và xây dựng kế hoạch tổng thể thúc đẩy năng suất của EVN là một minh chứng cho sự hợp tác giữa Tổ chức năng suất quốc gia và doanh nghiệp hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Tổng thư ký APO, Tiến sỹ AKP Mochtan và Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng.

Link gốc


  • 27/02/2020 08:26
  • Theo VietQ
  • 6249