Văn hoá EVN là nền tảng, nguồn sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững của EVN

Đó là khẳng định của Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tại Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa doanh nghiệp EVN giai đoạn 2016 - 2021, triển khai Hành trình Văn hoá EVN giai đoạn 2022 - 2025. Hội nghị được tổ chức sáng 4/4 tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới 32 điểm cầu tại các đơn vị cấp 2, gần 200 điểm cầu tại các đơn vị cấp 3.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành và Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đồng chủ trì hội nghị. 

Hội nghị còn có sự tham dự của gần 240 đại biểu, trong đó có lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các ban chuyên môn EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị trong EVN.  

Xây dựng Văn hóa EVN vững mạnh, tiêu biểu và bền vững

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành khẳng định: Trên nền tảng văn hóa doanh nghiệp (VHDN) có bề dày truyền thống gần 70 năm, dưới chỉ đạo của Đảng ủy EVN, sự dẫn dắt của tập thể ban lãnh đạo EVN, công tác VHDN của EVN đã có những đổi mới, duy trì chất lượng và từng bước phát triển vươn lên tầm cao mới của "Đổi mới - Tiên phong - Sáng tạo - Trách nhiệm - Tin cậy và Chuyên nghiệp". Đây là các giá trị văn hóa của EVN đang tiếp tục được khẳng định, ngày càng đi sâu vào từng CBCNV của EVN và lan tỏa sâu rộng đến mọi nơi EVN có mặt.

"Bước vào giai đoạn mới, một giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam với những trách nhiệm ngày càng nặng nề, những nhiệm vụ ngày càng khó khăn và phức tạp để đáp ứng nhu cầu điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân; EVN cần tiên phong, sáng tạo, không ngừng đổi mới. Chúng ta phải xây dựng một nền văn hóa EVN tin cậy, chuyên nghiệp, cởi mở và sẵn sàng học hỏi mọi thứ" - Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh.

Để thực hiện thành công Hành trình Văn hóa EVN giai đoạn tới, Chủ tịch HĐTV EVN cũng nhấn mạnh về việc khơi dậy niềm tự hào trong toàn thể CBCNV đối với các giá trị truyền thống của EVN, tự hào về bản sắc của Văn hóa EVN đó là: Một EVN chuyên nghiệp và đáng tin cậy; Một EVN tiên phong và sáng tạo; Một ngôi nhà chung EVN đoàn kết và nghĩa tình; EVN - tổ chức có trách nhiệm xã hội cao.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cũng đề nghị các tổng công ty và đơn vị định hướng mục tiêu rõ ràng trong công tác xây dựng và thực thi VHDN tại đơn vị mình, đặt ra các mục tiêu cụ thể và định hướng để tất cả CBCNV có thể đồng nhất với mục tiêu chung, đồng thời xây dựng một môi trường làm việc có tính đa dạng và bao trùm tại EVN và các đơn vị để khuyến khích, thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và tăng cường khả năng cạnh tranh của EVN.

Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh, việc đưa ra chính sách thu hút nhân tài để thu hút các ứng viên tốt nhất, đồng thời giữ chân nhân viên tài năng hiện có; thiết lập một hệ thống giám sát và đánh giá hiệu quả, có thể thực hành dễ dàng hàng ngày; thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo...  là những giải pháp giúp EVN và các đơn vị trực thuộc thực thi VHDN một cách hiệu quả hơn.

Với các quan điểm và mục tiêu nêu trên, EVN đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai VHDN trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2022-2025 với những mục tiêu như: Thực hiện thành công việc đổi mới về nội dung, phương thức quản trị và cách thức triển khai VHDN; nâng cao hơn hơn nữa chất lượng và hiệu quả thực thi VHDN trong toàn tập đoàn; tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại, đảm bảo tính công bằng và minh bạch; không ngừng quan tâm chăm lo xây dựng ngôi nhà chung EVN đoàn kết và nghĩa tình, nâng cao hơn nữa hình ảnh và uy tín thương hiệu EVN là một đối tác tin cậy, chuyên nghiệp, thân thiện và hết lòng vì khách hàng, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

EVN cũng đã ban hành Tài liệu Văn hóa EVN mới, ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa EVN. Hiện nay, EVN đang đẩy mạnh việc triển khai đồng bộ các nội dung văn hóa mới này. Đây là tiền đề hết sức quan trọng để toàn EVN bước vào hành trình văn hóa mới, để các giá trị văn hóa của EVN ngày càng đi sâu vào mọi mặt hoạt động SXKD, đến từng CBCNV của EVN và lan tỏa sâu rộng đến khách hàng và cộng đồng xã hội.

Từng bước hoàn thiện VHDN

Theo Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm, giai đoạn 2016-2021 là giai đoạn công tác VHDN của EVN đã ổn định và đi vào nề nếp. Những kết quả nổi bật đã đạt được trong triển khai VHDN như: công tác lãnh đạo và quản trị chung về VHDN từng bước được chuyên nghiệp hóa; EVN đã thực hiện tốt các cam kết với Đảng và Chính phủ, với khách hàng, đối tác, cộng đồng xã hội và đối người lao động theo các nội dung thực thi văn hóa mà EVN đã đề ra.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, thực thi VHDN luôn nhận được sự đồng thuận của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị, Công đoàn, Đoàn thanh niên các cấp. Nhiều đơn vị, người đứng đầu rất tâm huyết với việc xây dựng VHDN và quyết liệt triển khai thực hiện tại đơn vị. Thực thi VHDN cũng góp phần duy trì sự đoàn kết và thống nhất. EVN đã và đang thực sự là một ngôi nhà chung của gần 100.000 CBCNV đoàn kết, thân ái và sống nghĩa tình.

Khẩu hiệu “EVN thắp sáng niềm tin” đã được lan toả mạnh mẽ, các đơn vị trong EVN đã thực sự đề cao giá trị niềm tin như là một sức mạnh trong các hoạt động VHDN. CBCNV thông qua hoạt động VHDN đã ngày càng nhận thức rõ giá trị của niềm tin, coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực để phấn đấu; lao động, đổi mới sáng tạo không ngừng để giữ vững niềm tin của Đảng, Chính phủ, của khách hàng, đối tác.

Trên cơ sở kết quả thực thi các nhiệm vụ VHDN, EVN đã chấm điểm theo tiêu chí VHDN hàng năm. Giai đoạn 2016-2021, EVN có 16 đơn vị đạt từ 90% trên tổng số điểm tuyệt đối, trong đó 4 đơn vị dẫn đầu là Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Công ty Phát triển Thủy điện Sê San.

Tại hội nghị, 4 đơn vị đạt nhiều kết quả tốt trong thực thi công tác VHDN của EVN cũng đã có bài tham luận, bao gồm: Phát triển Văn hoá số để xây dựng doanh nghiệp số sáng tạo, hiệu quả tại Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội, Văn hoá lãnh đạo tại Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh; Văn hoá kinh doanh tại Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Tài liệu VHDN mới của EVN và cơ hội đổi mới cách thức xây dựng VHDN tiêu biểu của đơn vị thành viên tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cũng kỳ vọng trong thời gian tới, EVN tiếp tục nuôi dưỡng một nền văn hóa cải tiến liên tục. EVN phải là môi trường nơi mọi người được khuyến khích chia sẻ ý tưởng của mình, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau làm việc để đạt được các mục tiêu chung. EVN cũng cần tăng cường mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan, đồng thời xây dựng hình ảnh là tập đoàn năng lượng đáng tin cậy và có trách nhiệm xã hội cao. Tập đoàn cũng nhận thức rõ việc cần tiếp tục hoàn thiện thêm các quy trình, quy định và chính sách phù hợp với tình hình mới, đồng thời nâng cao ý thức của từng cá nhân CBCNV về tầm quan trọng của VHDN.

"Chỉ khi môi trường làm việc có đầy đủ yếu tố văn hóa tốt thì EVN mới có thể phát triển bền vững và đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, của cộng đồng và xã hội" - Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm khẳng định.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực đặt câu hỏi, trao đổi, làm rõ, từ đó góp ý, hoàn thiện cho quá trình triển khai công tác VHDN EVN thời gian tới; thực hiện ký cam kết triển khai Hành trình Văn hóa EVN giai đoạn 2022-2025. 

15 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi VHDN EVN giai đoạn 2016 -2021 đã vinh dự được nhận Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác VHDN EVN giai đoạn 2016-2021, triển khai Hành trình Văn hoá EVN giai đoạn 2022-2025:

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu tại hội nghị.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN Trần Việt Anh điều hành phần tham luận của các đơn vị tại hội nghị

Lãnh đạo EVN và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tham gia nghi thức khởi động Hành trình Văn hóa EVN 2022-2025.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao Bằng khen của EVN cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi VHDN EVN giai đoạn 2016 - 2021.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi VHDN EVN giai đoạn 2016 - 2021.

Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa doanh nghiệp EVN giai đoạn 2016-2021 là dịp để EVN nhìn lại chặng đường thực thi VHDN giai đoạn vừa qua.


  • 04/04/2023 12:13
  • Thanh Huyền
  • 9921