Vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện An Khê - Ka Nak đến ngày 15/6/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa Công văn số 2504/BTNMT-TNN (ngày 11/5/2020) gửi Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện An Khê - Ka Nak đến ngày 15/6/2020.

Hạ du NMTĐ An Khê

Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với đề nghị của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak về việc vận hành điều tiết xả nước liên tục hàng ngày xuống hạ du sông Ba của hồ An Khê từ nay đến ngày 15/6/2020 như sau: không nhỏ hơn 4 m3/s trong thời gian từ 6 giờ đến 19 giờ và không nhỏ hơn 2 m3/s trong thời gian từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Đồng thời chỉ được phát điện xả nước về sông Kôn (Bình Định) khi mực nước hồ Ka Nak nằm trong hoặc cao hơn khoảng mực nước quy định tại phụ lục III của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Trong quá trình vận hành, trường hợp phát sinh thêm nhu cầu sử dụng nước ở hạ du mà lượng nước xả nêu trên của hồ An Khê không đáp ứng đủ nhu cầu, thì hồ An Khê phải xả nước theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Đối với việc xả nước định kỳ hàng tháng của hồ An Khê về hạ du sông Ba, đề nghị Công ty thực hiện việc vận hành xả nước với thời gian và lưu lượng xả theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Chi tiết Văn bản có file đính kèm.

Vanban2504BoTNMT2020.pdf


  • 16/05/2020 03:07
  • Chiến Thắng