Vận hành các hồ chứa Bản Vẽ, Khe Bố và Chi Khê trong thời gian từ nay đến ngày 19/7/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 2572/BTNMT-TNN (ngày 13/5/2020) gửi UBND tỉnh Nghệ An; chủ các hồ: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Mô, Nậm Nơn, Bản Ang, Châu Thắng và Nhạn Hạc A về việc vận hành các hồ chứa Bản Vẽ, Khe Bố và Chi Khê.

Hạ lưu Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ

Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với phương án đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An liên quan đến việc điều tiết nước các hồ chứa Bản Vẽ, Khe Bố và Chi Khê trong thời gian từ nay đến ngày 19/7/2020. Theo đó, hàng ngày, các hồ vận hành xả nước xuống hạ du như sau:

Từ nay đến ngày 25/5/2020: Hồ Bản Vẽ vận hành bảo đảm tổng lưu lượng xả trung bình ngày không nhỏ hơn 70 m3/s; hồ Khe Bố vận hành xả nước liên tục với lưu lượng không nhỏ hơn 95,5 m3/s; hồ Chi Khê vận hành xả nước liên tục với tổng lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ;

Từ ngày 26/5/2020 đến ngày 19/7/2020: hồ Bản Vẽ vận hành bảo đảm tổng lưu lượng xả trung bình ngày không nhỏ hơn 110 m3/s; hồ Khe Bố vận hành xả nước liên tục với lưu lượng không nhỏ hơn 95,5 m3/s và bảo đảm tổng lưu lượng xả tương đương với lưu lượng đến hồ; hồ Chi Khê vận hành xả nước liên tục với tổng lưu lượng xả tương đương lưu lượng đến hồ.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

Vanban2572BoTNMT2020.pdf