Văn bản số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 6/8/2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19

Xem/tải văn bản số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 6/8/2021 của Bộ Công Thương tại đây.


  • 07/08/2021 09:45
  • 180360