Ước giảm 90 tỷ đồng cho khách hàng sử dụng điện miền Trung – Tây Nguyên trong đợt 4 giảm tiền điện

Ước khoảng 741.000 khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 13 tỉnh, thành miền Trung – Tây Nguyên tthuộc đối tượng được giảm giá điện, giảm tiền điện trong đợt 4; với tổng số tiền được giảm khoảng 90 tỷ đồng.

 EVNCPC đảm bảo cung ứng điện tại khu cách ly tập trung Nhà khách Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị, ngày 14/8. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) sẽ giảm 15 tỷ đồng hỗ trợ các cơ sở y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 (các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly) với thời gian áp dụng trong 7 tháng từ kỳ hóa đơn tháng 6 đến kỳ hóa đơn tháng 12/2021.

EVNCPC cũng sẽ giảm khoảng 75 tỷ đồng cho khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt trong 02 tháng, tại kỳ hoá đơn tháng 8 và kỳ hoá đơn tháng 9 năm 2021.

Trong đó, đối tượng được hỗ trợ giảm tiền điện sinh hoạt đợt 4 là các khách hàng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố tại thời điểm ngày 30 tháng 7 năm 2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Vì vậy lần này, các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các địa phương miền Trung – Tây Nguyên được giảm tiền điện gồm: thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định); toàn tỉnh Phú Yên; TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa); TP Buôn Ma Thuột, huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) và TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông).

Trong đó, tại kỳ hoá đơn tháng 8, tổng tiền giảm cho khách hàng sinh hoạt ước tính 37,4 tỷ đồng. Trong tháng 9, tổng tiền EVNCPC giảm cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt ước tính 37,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, lũy kế đến 31/7/2021, có gần 3.900 khách hàng sử dụng điện tại 13 tỉnh, thành phố miền Trung – Tây Nguyên được giảm giá điện, giảm tiền điện của đợt 3 với mức giảm hơn 71,4 tỷ đồng.


  • 15/08/2021 03:17
  • PV
  • 5175