Ứng dụng công nghệ số nâng cao hiệu quả kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Với phương châm giúp khách hàng dễ tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát việc tiêu thụ điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đưa ứng dụng công nghệ số vào theo dõi, giám sát điện năng tiêu thụ, qua đó khách hàng có thể chủ động tiết kiệm điện cũng như sử dụng các tiện ích khác.

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2024, trên toàn hệ thống điện do Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý đã lắp đặt 718.784 công tơ điện tử đo xa, đạt 100% kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, số lượng công tơ đo xa chiếm 86,5% số lượng công tơ trên lưới.

Đến hết năm 2024 Công ty Điện lực Thanh Hóa phấn đấu lắp đặt 115.000 công tơ đo xa, hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử đo xa trên lưới. Việc lắp đặt công tơ điện tử nhằm minh bạch việc ghi chỉ số, thu tiền điện và thuận tiện trong quá trình theo dõi điện năng tiêu thụ của khách hàng. 100% hợp đồng mua bán điện được số hóa và cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử.

Nhân viên Công ty Điện lực Thanh Hóa hướng dẫn khách hàng sử dụng kiểm tra sản lượng điện tiêu thụ và thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt qua phần mềm app trên thiết bị smartphone

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và UBND tỉnh Thanh Hóa, Công ty tiếp tục duy trì thực hiện đã ký hợp đồng hợp tác với 7 ngân hàng và 9 tổ chức trung gian để cung cấp dịch vụ thu hộ tiền điện. Trong tổng số hơn 840 nghìn khách hàng của Công ty Điện lực Thanh Hoá, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 95,72%.

Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tích hợp, chia sẻ dữ liệu qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia với 100% dịch vụ điện. Khách hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chỉ cần truy cập địa chỉ website: www.dichvucong.gov.vn là có thể đăng ký 12 dịch vụ điện.

Link gốc


  • 16/04/2024 12:46
  • Theo baothanhhoa.vn
  • 4479